Patrizia - Swiss Voice Tour 2023, Haag Center

Patrizia - Swiss Voice Tour 2023, Haag Center