Centro Tenero - Kids

Tenero - Saison 8
Matteo 15 ans - Swiss Voice Tour 2023, Centro Tenero
Justin 10 ans - Swiss Voice Tour 2023, Centro Tenero
Melinda 11 ans - Swiss Voice Tour 2023, Centro Tenero
Michele 11 ans - Swiss Voice Tour 2023, Centro Tenero
Egor 15 ans - Swiss Voice Tour 2023, Centro Tenero
Eliana 13 ans - Swiss Voice Tour 2023, Centro Tenero
Ysee 14 ans - Swiss Voice Tour 2023, Centro Tenero
Iaraz 9 ans - Swiss Voice Tour 2023, Centro Tenero
Elisa 14 ans - Swiss Voice Tour 2023, Centro Tenero
Diana 10 ans - Swiss Voice Tour 2023, Centro Tenero
Azzurra 15 ans - Swiss Voice Tour 2023, Centro Tenero
Mia 14 ans — Swiss Voice Tour 2023, Centro Tenero
Sara 16 ans - Swiss Voice Tour 2023, Centro Tenero
Armin' 9 ans - Swiss Voice Tour 2023, Centro Tenero
Marika 13 ans - Swiss Voice Tour 2023, Centro Tenero